Sněmovní tisk 834
Vl.n. z. o prověřování zahraničních investic - EU

Stav projednávání ke dni: 30. října 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 4. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 834/0 dne 21. 4. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 4. 2020 (usnesení č. 284). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Juříček, Ph.D. a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 2020 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1197).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 7. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 834/1 (procedurální usnesení).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 834/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 2020 na 62. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 834/3, který byl rozeslán 21. 10. 2020 v 11:24.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 22. 10. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 834/4 (stanovisko).

Další projednávání možné od 5. 11. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 62. schůze (od 20. října 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
6039Jan Birke18263-27714.docx (220 KB)29. 7. 2020 v 16:05:28
6261Ivan Adamec18485-28179.docx (218 KB)16. 9. 2020 v 14:31:40
6326Jan Birke18550-28296.docx (218 KB)29. 9. 2020 v 16:01:35
6509Ivan Adamec18733-28619.docx (218 KB)20. 10. 2020 v 14:10:12


Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, investice, nadnárodní společnost, obranná politika, rizikový kapitál, zahraniční investice, zahraniční kapitálISP (příhlásit)