Sněmovní tisk 900
Novela z. o podporovaných zdrojích energie

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (František Sivera, Aleš Rádl, Jan Bureš, Milan Urban, František Laudát, Jan Husák, Karel Šidlo, Pavel Hojda, Cyril Zapletal, Jiří Rusnok) předložila sněmovně návrh zákona 17. 1. 2013.
Zástupce navrhovatele: Sivera F. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 900/0 dne 18. 1. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 1. 2013. Vláda zaslala stanovisko 14. 2. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 2. 2013 jako tisk 900/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 3. 2013 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Ladislav Velebný a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh zákona 28. 3. 2013 vzat zpět před projednáváním v 1. čtení.Hesla věcného rejstříku: Dotace, Energetika
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: elektrická energie, obnovitelná energie, obnovitelné zdroje, podpůrná cena, státní podpora, tepelná energie

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)