Sněmovní tisk 980
Doh.mezi ČR a Estonskou rep. o změně Dohody o ochr. investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 2. 12. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 980/0 dne 8. 12. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 12. 2009 (usnesení č. 455). Určil zpravodaje: Mgr. Helena Mallotová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 2. 2010 na 67. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1569).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 2. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 980/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 9. 3. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 980/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 3. 12. 2009 jako senátní tisk 204/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 12. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 1. 2010 a přijal usnesení č. 262, které bylo rozdáno jako tisk 204/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 1. 2010 a přijal usnesení č. 118, které bylo rozdáno jako tisk 204/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 3. 2010 na 15. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 395).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Estonsko, ochrana investic, podpora investicISP (příhlásit)