Sněmovní tisk 970
Sml. mezi ČR a Švýcarskou konfederací o předávání osob

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 11. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 970/0 dne 25. 11. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 2. 12. 2009 (usnesení č. 451). Určil zpravodaje: Ing. Petr Krill a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 2. 2010 na 67. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1567).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 2. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 970/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 19. 11. 2009 jako senátní tisk 202/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 11. 2009 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Jiřina Rippelová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 1. 2010 a přijal usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako tisk 202/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 3. 2010 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 202/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 3. 2010 na 15. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 397).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, nelegální migrace, policejní spolupráce, Švýcarsko, vstup cizinců, vyhoštěníISP (příhlásit)