Sněmovní tisk 964
Smlouva mezi ČR a Španělským král. o ochraně utaj. informací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 11. 2009.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 964/0 dne 4. 12. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 12. 2009 (usnesení č. 455). Určil zpravodaje: Ing. František Novosad a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 2. 2010 na 67. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1566).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 2. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 964/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 11. 2009 jako senátní tisk 200/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 11. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 1. 2010 a přijal usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako tisk 200/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 3. 2010 na 15. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 408).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, důvěrná informace, ochrana komunikací, ochrana údajů, Španělsko, státní tajemství, zpřístupňování informacíISP (příhlásit)