Sněmovní tisk 953
Sml.mezi ČR a vl. Čínské lid.rep. o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 11. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 953/0 dne 13. 11. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 20. 11. 2009 (usnesení č. 446). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Soušek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 2. 2010 na 67. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1563).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 2. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 953/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 9. 3. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 953/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 4. 11. 2009 jako senátní tisk 190/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 11. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Arch. Liana Janáčková) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 1. 2010 a přijal usnesení č. 265, které bylo rozdáno jako tisk 190/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 1. 2010 a přijal usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako tisk 190/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 3. 2010 na 15. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 393).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Čína, daňová úmluva, dvojí zdanění, zkrácení daněISP (příhlásit)