Sněmovní tisk 951
Sml. mezi ČR a Austrálií o sociálním zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 27. 10. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 951/0 dne 30. 10. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 11. 2009 (usnesení č. 437). Určil zpravodaje: JUDr. Cyril Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 2. 2010 na 67. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1562).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 2. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 951/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 27. 10. 2009 jako senátní tisk 189/0.

 • O

  Organizační výbor dne 4. 11. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Mgr. Miroslav Nenutil) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Arch. Liana Janáčková), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 9. 12. 2009 a přijal usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako tisk 189/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 2009 a přijal usnesení č. 249, které bylo rozdáno jako tisk 189/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 2. 2010 a přijal usnesení č. 127, které bylo rozdáno jako tisk 189/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 3. 2010 na 15. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 413).Deskriptory EUROVOCu: Austrálie, Česká republika, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)