Sněmovní tisk 900
Novela z. o územním plánov. a staveb. řádu (stavební zákon)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 8. 2009.
Zástupce navrhovatele: m. dopravy, m.pro míst. rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 900/0 dne 28. 8. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 9. 9. 2009. Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Krupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj (rozhodnutí č. 56)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1360).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 10. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 117, usnesení č. 1360).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 9. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 162, dokument 162/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 9. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (RNDr. Marta Bayerová) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Adolf Jílek).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 9. 2009 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 162/2 (záznam z jednání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 7. 10. 2009 a přijal usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako tisk 162/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 10. 2009 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 295).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 10. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 10. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 10. 2009.

Zákon vyhlášen 30. 10. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 123 pod číslem 379/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Vztahy vlastnické, Zákon stavební

Deskriptory EUROVOCu: služba ve veřejném zájmu, stavební právo, územní plánování, vlastnictví

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)