Sněmovní tisk 899
Novela z. o dráhách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 8. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 899/0 dne 28. 8. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 9. 9. 2009. Určil zpravodaje: Ing. Karel Šidlo a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 56)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1359).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 10. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 114, usnesení č. 1359).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 9. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 161, dokument 161/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 9. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 9. 2009 a přijal usnesení č. 211, které bylo rozdáno jako tisk 161/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 10. 2009 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 294).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 10. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 10. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 10. 2009.

Zákon vyhlášen 30. 10. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 123 pod číslem 377/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Funkcionáři Poslanecké sněmovny

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dopravy, cestující, dopravce, správní delikt, železniční doprava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)