Sněmovní tisk 878
Novela zákona o vyvlastnění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Oldřich Vojíř, Miloslav Vlček, František Sivera, Petr Rafaj) předložila sněmovně návrh zákona 30. 6. 2009.
Zástupce navrhovatele: Vojíř O. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 878/0 dne 2. 7. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 7. 2009. Vláda 30. 7. 2009 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 8. 9. 2009. Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 9. 2009 na 60. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1348).
  Projednávání pokračovalo 9. 9. 2009 na 60. schůzi. Návrh zákona zamítnut.Hesla věcného rejstříku: Vztahy vlastnické, Zájem veřejný

Deskriptory EUROVOCu: dálnice, nemovitost, převod vlastnictví, vlastnictví, vyvlastnění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)