Sněmovní tisk 839
Sml. mezi ČR a Kyperskou rep. o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 5. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 839/0 dne 12. 5. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 5. 2009 (usnesení č. 392). Určil zpravodaje: Mgr. David Šeich a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18., 19. 6. 2009 na 59. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1328).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 839/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 9. 9. 2009 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 839/Z.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 9. 2009 na 60. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 135, usnesení č. 1370).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 11. 5. 2009 jako senátní tisk 71/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 5. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Arch. Liana Janáčková) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 6. 2009 a přijal usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako tisk 71/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 7. 2009 a přijal usnesení č. 167, které bylo rozdáno jako tisk 71/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2009 na 9. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 249).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 14. 9. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 22. 12. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 49 pod číslem 120/2009 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, KyprISP (příhlásit)