Sněmovní tisk 833
Novela z. o veřejných zakázkách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 5. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 833/0 dne 12. 5. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 5. 2009 (usnesení č. 392). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Šmíd a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1399).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 2. 2010 na 73. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 2. 2010 na 73. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 833/3, který byl rozeslán 2. 3. 2010 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 355, usnesení č. 1649).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 3. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 258, dokument 258/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 3. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (MUDr. Václav Vlček).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 4. 2010 a přijal usnesení č. 110 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 20. 4. 2010 a přijal usnesení č. 116, které bylo rozdáno jako tisk 258/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 4. 2010 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 485).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 4. 2010 poslancům jako tisk 833/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 4. 2010 poslancům jako tisk 833/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 5. 2010 na 79. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 21, usnesení č. 1687).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 5. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 6. 2010.

Zákon vyhlášen 8. 6. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 62 pod číslem 179/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Zakázky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: soutěžní řízení, veřejná zakázka, vypsání soutěže

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)