Sněmovní tisk 831
Novela atomového zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 831/0 dne 7. 5. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 5. 2009. Vláda zaslala stanovisko 10. 6. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 6. 2009 jako tisk 831/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 6. 2009 (usnesení č. 401). Určil zpravodaje: Ing. Jan Špika a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 9. 2009 na 62. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 30. 9. 2009 na 62. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1413).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 1. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 831/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 2010 na 67. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 2010 na 67. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 831/3, který byl rozeslán 9. 2. 2010 v 12:45.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Energetika

Deskriptory EUROVOCu: ionizující záření, jaderná elektrárna, jaderné právo, nakládání s odpadem, obec, radioaktivní odpad

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)