Sněmovní tisk 820
Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Mgr. Bohuslav Sobotka předložil sněmovně návrh zákona 30. 4. 2009.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 820/0 dne 4. 5. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 5. 2009. Vláda zaslala stanovisko 3. 6. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 820/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 6. 2009 (usnesení č. 396). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 9. 2009 na 60. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1352). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 9. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 94, usnesení č. 1352).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 9. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 157, dokument 157/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 9. 2009 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jiří Žák).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 10. 2009 a přijal usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako tisk 157/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 10. 2009 na 11. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 321).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 10. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 10. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 11. 2009.

Zákon vyhlášen 18. 11. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 130 pod číslem 402/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet, Řád jednací - PS

Deskriptory EUROVOCu: dolní komora, jednací řád parlamentu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)