Sněmovní tisk 779
Souhr.zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2008

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2008

Autor: ÚVOP Motejl Otakar

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 3. 2009 jako tisk 779/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 1. 4. 2009 (usnesení č. 371). Zpravodajem určen Ladislav Mlčák.

 • V
  • Petiční výbor projednal zprávu a vydal 22. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 779/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 18. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1304).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 16. 4. 2009 jako senátní tisk 66/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 5. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (RSDr. Vlastimil Balín) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (PaedDr. Václav Homolka).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 6. 2009 a přijal usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako tisk 66/2 (bere na vědomí).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 16. 6. 2009 a přijal usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako tisk 66/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 6. 2009 na 8. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 211).Hesla věcného rejstříku: Ombudsman

Deskriptory EUROVOCu: ombudsman, zpráva o činnostiISP (příhlásit)