Sněmovní tisk 772
Doh. mezi ČR a vl. Singapurské republiky o letecké dopravě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 3. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 772/0 dne 16. 3. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 18. 3. 2009 (usnesení č. 365). Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18., 19. 6. 2009 na 59. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1324).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 9. 9. 2009 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 772/Z.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 9. 2009 na 60. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 131, usnesení č. 1366).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 10. 3. 2009 jako senátní tisk 48/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 3. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Arch. Liana Janáčková) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 4. 2009 a přijal usnesení č. 110, které bylo rozdáno jako tisk 48/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 5. 2009 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 48/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 5. 2009 na 7. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 187).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 14. 9. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 20. 1. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 5 pod číslem 7/2012 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, letecká doprava, mezinárodní spolupráce, SingapurISP (příhlásit)