Sněmovní tisk 767
Návrh na ratifikaci změny přílohy III Rotterdamské úmluvy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 5. 3. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 767/0 dne 12. 3. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 18. 3. 2009 (usnesení č. 365). Určil zpravodaje: Ing. Daniel Reisiegel a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18., 19. 6. 2009 na 59. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1323).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 9. 9. 2009 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 767/Z.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 9. 2009 na 60. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 130, usnesení č. 1365).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 5. 3. 2009 jako senátní tisk 47/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 3. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Prof.RNDr. Bedřich Moldan, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Lebeda).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 29. 4. 2009 a přijal usnesení č. 38, které bylo rozdáno jako tisk 47/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 5. 2009 a přijal usnesení č. 57, které bylo rozdáno jako tisk 47/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 5. 2009 na 7. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 188).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 14. 9. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 24. 3. 2010 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 16 pod číslem 38/2010 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, chemický výrobek, mezinárodní obchod, nebezpečná látka, pesticidy, přistoupení k dohodě, ratifikace dohodyISP (příhlásit)