Sněmovní tisk 756
Novela z. o podpoře sportu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Paroubek, Karel Šplíchal, David Rath, František Bublan) předložila sněmovně návrh zákona 27. 2. 2009.
Zástupce navrhovatele: Paroubek Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 756/0 dne 2. 3. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 3. 2009. Vláda zaslala stanovisko 1. 4. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 4. 2009 jako tisk 756/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 4. 2009 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: Pavel Ploc a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 29. 9. 2009 na 62. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 29. 9. 2009 na 62. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1402).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 756/6, který byl rozeslán 12. 3. 2010 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 313, usnesení č. 1645).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 3. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 259, dokument 259/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 3. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PhDr. Marcel Chládek, MBA).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 13. 4. 2010 a přijal usnesení č. 107, které bylo rozdáno jako tisk 259/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 4. 2010 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 487).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 4. 2010 poslancům jako tisk 756/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 4. 2010 poslancům jako tisk 756/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 5. 2010 na 79. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 18, usnesení č. 1685).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 5. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 6. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 16. 6. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 183/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Sport

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: chuligánství, policie, sport

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
565/1990novelizujeZákon České národní rady o místních poplatcích756/8
115/2001novelizujeZákon o podpoře sportu756/0
290/2002novelizujeZákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů756/6


ISP (příhlásit)