Sněmovní tisk 747
Novela z. Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 2. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Prezident republiky, Ústava České republiky

Deskriptory EUROVOCu: hlava státu, prezidentské volby, ústavní právo, volební systém, všeobecné volební právo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)