Sněmovní tisk 740
Smlouva mezi ČR a Gruzií o ochraně utajovaných informací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 16. 2. 2009.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 740/0 dne 24. 2. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 26. 2. 2009 (usnesení č. 355). Určil zpravodaje: Mgr. Helena Mallotová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 19. 6. 2009 na 59. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1333).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 9. 9. 2009 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 740/Z.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 9. 2009 na 60. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 129, usnesení č. 1364).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 2. 2009 jako senátní tisk 28/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 3. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 5. 2009 a přijal usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako tisk 28/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 5. 2009 na 6. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 167).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 14. 9. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 7. 12. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 45 pod číslem 112/2009 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, důvěrná informace, Gruzie, ochrana údajůISP (příhlásit)