Sněmovní tisk 739
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 13. 2. 2009.
Zástupce navrhovatele: Palas J.,Konečný K..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 739/0 dne 17. 2. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 2. 2009. Vláda zaslala stanovisko 17. 3. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 3. 2009 jako tisk 739/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 3. 2009 (usnesení č. 365). Určil zpravodaje: Ing. Ludvík Hovorka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 31. 3. 2009 na 54. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 31. 3. 2009 na 54. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1156).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 5. 2009 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 5. 2009 na 57. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 739/3, který byl rozeslán 12. 5. 2009 v 19:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2009 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 10, usnesení č. 1219).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 5. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 95, dokument 95/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 5. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Pavel Sušický).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 10. 6. 2009 a přijal usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako tisk 95/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 6. 2009 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 219).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 6. 2009 poslancům jako tisk 739/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 6. 2009 poslancům jako tisk 739/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 11. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 168).Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: ceník, pojišťovna, výdaje na zdraví, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
551/1991novelizujeZákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky739/0
280/1992novelizujeZákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách739/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů739/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů739/0


ISP (příhlásit)