Sněmovní tisk 735
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 2. 2009.
Zástupce navrhovatele: Marková Soňa a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 735/0 dne 12. 2. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 2. 2009. Vláda zaslala stanovisko 10. 3. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 3. 2009 jako tisk 735/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 3. 2009 (usnesení č. 365). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Carbol a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 3. 2009 na 54. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1157).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 5. 2009 na 57. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 5. 2009 na 57. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 735/3, který byl rozeslán 12. 5. 2009 v 19:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2009 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 13, usnesení č. 1220).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 22. 5. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 96, dokument 96/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 5. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Pavel Sušický).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 10. 6. 2009 a přijal usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako tisk 96/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 6. 2009 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 220).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 6. 2009 poslancům jako tisk 735/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 6. 2009 poslancům jako tisk 735/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 11. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 166).Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: ceny, náklady na zdraví, zdravotní péče, zdravotnická služba

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
551/1991novelizujeZákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky735/0
280/1992novelizujeZákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách735/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů735/0


ISP (příhlásit)