Sněmovní tisk 734
Novela z. o životním a existenčním minimu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 11. 2. 2009.
Zástupce navrhovatele: Čurdová Anna a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 734/0 dne 12. 2. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 2. 2009. Vláda zaslala stanovisko 10. 3. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 3. 2009 jako tisk 734/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 3. 2009 (usnesení č. 365). Určil zpravodaje: Ing. Alena Páralová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 31. 3. 2009 na 54. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1161).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 734/3, který byl rozeslán 16. 6. 2009 v 17:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 2009 na 64. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 126, usnesení č. 1458).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 11. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 193, dokument 193/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (PhDr. Pavel Čáslava).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 9. 12. 2009 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 193/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 12. 2009 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 376).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 17. 12. 2009 poslancům jako tisk 734/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 17. 12. 2009 poslancům jako tisk 734/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 32, usnesení č. 1605).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 3. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 3. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 3. 2010.

Zákon vyhlášen 31. 3. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 30 pod číslem 85/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu, Potřebnost sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: evropská sociální politika, chudoba, škoda, sociální pomoc, základní životní potřeby, životní minimum

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)