Sněmovní tisk 709
Vl.n.působení sil a prostředků v zahr. operacích v roce 2009

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Vládní návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009

Autor: min.obrany,min.zahr.věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 21. 1. 2009 jako tisk 709/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 22. 1. 2009 (usnesení č. 337). Zpravodajem určen Mgr. Jan Vidím.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 4. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 114, usnesení č. 985).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 20. 1. 2009 jako senátní tisk 23/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 1. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 1. 2009 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 23/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 1. 2009 na 4. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 99).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: Afghánistán, armáda, Čad, Kosovo, NATO, Německo, Středoafrická republika, vojenská spolupráce, vojenská základna, vojska v zahraničíISP (příhlásit)