Sněmovní tisk 701
Rozh. vl. o přeletech ozbrojených sil přes území ČR - 2009

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2009

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 12. 1. 2009 jako tisk 701/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 15. 1. 2009 (usnesení č. 333).

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 5. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 991).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 6. 1. 2009 jako senátní tisk 22/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 1. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Töpfer).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 25. 3. 2009 a přijal usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako tisk 22/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojenské letectvoISP (příhlásit)