Sněmovní tisk 687
4.doplněk plánu voj.cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2008

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 4. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 12. 1. 2009 jako tisk 687/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 15. 1. 2009 (usnesení č. 333).

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 5. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 995).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 18. 12. 2008 jako senátní tisk 14/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Töpfer).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 25. 3. 2009 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 14/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičeníISP (příhlásit)