Sněmovní tisk 670
Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 26. 11. 2008.
Zástupce navrhovatele: Mazuchová L. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 670/0 dne 28. 11. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 12. 2008. Vláda zaslala stanovisko 18. 12. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 12. 2008 jako tisk 670/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 2009. Určil zpravodaje: Dana Filipi a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku (rozhodnutí č. 43)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 10. 2009 na 62. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1440).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 670/3, který byl rozeslán 11. 12. 2009 v 10:20.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Mládež

Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, ochrana dítěte, opuštěné dítě, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)