Sněmovní tisk 668
Inf. o vojenských cvičeních AČR leden - červen 2008

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2008

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 27. 11. 2008 jako tisk 668/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 3. 12. 2008 (usnesení č. 322). Zpravodajem určen Mgr. Zdeněk Boháč.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 3. 2. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 668/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 5. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 998).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 21. 11. 2008 jako senátní tisk 361/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 12. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Töpfer).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 7. 1. 2009 a přijal usnesení č. 32, které bylo rozdáno jako tisk 361/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)