Sněmovní tisk 660
Novela z. o rozpočtových pravidlech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Ing. Miroslav Kalousek předložil sněmovně návrh zákona 12. 11. 2008.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 660/0 dne 13. 11. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 11. 2008. Vláda zaslala stanovisko 10. 12. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 12. 2008 jako tisk 660/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 2009. Určil zpravodaje: Mgr. Bohuslav Sobotka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 3. 2009 na 52. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1134).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 28. 5. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 660/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 660/3, který byl rozeslán 17. 6. 2009 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 10. 2009 na 62. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 144, usnesení č. 1432).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 10. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 178, dokument 178/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 10. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 11. 2009 a přijal usnesení č. 226, které bylo rozdáno jako tisk 178/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 11. 2009 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 341).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 11. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 11. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 11. 2009.

Zákon vyhlášen 27. 11. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 135 pod číslem 421/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: rozpočtová pravidla, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)