Sněmovní tisk 620
Návrh rozpočtu SFDI na rok 2009

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 1. 10. 2008 jako tisk 620/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 2. 10. 2008 (usnesení č. 297). Zpravodajem určen Ing. Karel Sehoř.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 3. 12. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 620/1 (pozměňovací návrhy).
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 12. 2008 na 45. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 140, usnesení č. 967).Hesla věcného rejstříku: Doprava

Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)