Sněmovní tisk 613
Střednědobé výdajové rámce na léta 2010 a 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh Střednědobých výdajových rámců na léta 2010 a 2011

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 9. 2008 jako tisk 613/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 2. 10. 2008 (usnesení č. 297). Zpravodajem určen Mgr. Bohuslav Sobotka.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 1. 12. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 613/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 10. 12. 2008 na 45. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 966).Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: ekonomická prognóza, fiskální politika, rozpočtová politika, státní rozpočet, střednědobá prognózaISP (příhlásit)