Sněmovní tisk 594
Doh. o plánování šíření zemského digitálního vysílání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 8. 9. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 594/0 dne 18. 9. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 24. 9. 2008 (usnesení č. 292). Určil zpravodaje: Ing. František Novosad a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 10. 2008 na 39. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 909).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 11. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 594/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 9. 2009 na 60. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 126, usnesení č. 1363).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 9. 9. 2008 jako senátní tisk 316/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 9. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Stříteský) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil), Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 2008 a přijal usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako tisk 316/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 12. 2008 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 316/2 (doporučuje Senátu odročit).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 9. 2009 a přijal usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako tisk 316/4 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 6. 10. 2009 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 316/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 10. 2009 na 11. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 298).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 14. 9. 2009.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, digitální technologie, frekvenční pásmo, Írán, Mezinárodní telekomunikační unie, přenosová síť, rozhlasové vysílání, telekomunikace, televize, televize s vysokou rozlišovací schopnostíISP (příhlásit)