Sněmovní tisk 593
Změna Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 8. 9. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 593/0 dne 18. 9. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 24. 9. 2008 (usnesení č. 292). Určil zpravodaje: Ing. Rudolf Kufa a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 10. 2008 na 39. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 908).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 18. 11. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 593/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 9. 2009 na 60. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 125, usnesení č. 1362).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 9. 9. 2008 jako senátní tisk 315/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 9. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Vítězslav Jonáš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Vlastimil Sehnal), Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 2008 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 315/1 (odročuje jednání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 12. 2008 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 315/2 (doporučuje Senátu odročit).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 9. 2009 a přijal usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako tisk 315/4 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 9. 2009 a přijal usnesení č. 202, které bylo rozdáno jako tisk 315/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 6. 10. 2009 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 315/5 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 10. 2009 na 11. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 296).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 14. 9. 2009.Deskriptory EUROVOCu: družice, Mezinárodní telekomunikační unie, satelitní přenos, telekomunikaceISP (příhlásit)