Sněmovní tisk 540
2.doplněk plánu voj.cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2008

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2008

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 24. 6. 2008 jako tisk 540/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 25. 6. 2008 (usnesení č. 283). Zpravodajem určen Ing. Jaroslav Fiala, CSc..

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 12. 9. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 540/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 5. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 993).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 20. 6. 2008 jako senátní tisk 268/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 9. 2008 a přijal usnesení č. 170, které bylo rozdáno jako tisk 238/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)