Sněmovní tisk 531
Návrh zákona o přiznání k majetku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 6. 6. 2008.
Zástupce navrhovatele: Dolejš Jiří a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 531/0 dne 9. 6. 2008.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 6. 2008. Vláda zaslala stanovisko 10. 7. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 7. 2008 jako tisk 531/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 11. 7. 2008. Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 34)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 9. 2008 na 38. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 101, usnesení č. 897).Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu, Daně a poplatky, Přiznání k majetku

Deskriptory EUROVOCu: daň z majetku, daňové přiznání, movitý majetek, nemovitý majetek

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů531/0


ISP (příhlásit)