Sněmovní tisk 511
Novela z. o obchodování s ohroženými druhy - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 5. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 511/0 dne 23. 5. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 5. 2008 (usnesení č. 263). Určil zpravodaje: MVDr. Přemysl Rabas a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 831).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 511/3, který byl rozeslán 6. 2. 2009 v 11:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 315, usnesení č. 1291).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 7. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 127, dokument 127/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 7. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 15. 7. 2009 a přijal usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako tisk 127/1.
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2009 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 229).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 30. 7. 2009 poslancům jako tisk 511/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 30. 7. 2009 poslancům jako tisk 511/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 9. 2009 na 60. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 70, usnesení č. 1345).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 9. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 9. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 10. 2009.

Zákon vyhlášen 9. 10. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 109 pod číslem 346/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie /EU/, Poplatky, Rostliny, Živočichové

Deskriptory EUROVOCu: chráněný druh, obchodní licence, ochrana rostlinné říše, ochrana živočišné říše, ochrana zvířat, živočišná říše

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)