Sněmovní tisk 509
Prot.o změně Doh.mezi vl.ČR a Vietnam.rep.o ochraně investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 5. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 509/0 dne 20. 5. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 22. 5. 2008 (usnesení č. 263). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Soušek a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2009 na 48. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1023).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 5. 3. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 509/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 20. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 509/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 5. 2009 na 56. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 205, usnesení č. 1206).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 15. 5. 2008 jako senátní tisk 261/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 5. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jan Nádvorník) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Tomáš Jirsa).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 2. 7. 2008 a přijal usnesení č. 151, které bylo rozdáno jako tisk 261/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 9. 2008 a přijal usnesení č. 315, které bylo rozdáno jako tisk 261/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 9. 2008 na 16. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 479).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 19. 5. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 21. 9. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 31 pod číslem 66/2009 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ochrana investic, podpora investic, VietnamISP (příhlásit)