Sněmovní tisk 491
Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj.sil ve 2. pololetí 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2007

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 6. 5. 2008 jako tisk 491/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 7. 5. 2008 (usnesení č. 254). Zpravodajem určen Ing. Pavol Kubuš.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 29. 5. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 491/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 5. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 990).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 18. 4. 2008 jako senátní tisk 240/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 5. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 5. 2008 a přijal usnesení č. 153, které bylo rozdáno jako tisk 240/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, vojenská spolupráce, vojenské letectvoISP (příhlásit)