Sněmovní tisk 469
Inf. o vojenských cvičeních AČR červenec - prosinec 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2007

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 1. 4. 2008 jako tisk 469/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 3. 4. 2008 (usnesení č. 237). Zpravodajem určen Ing. Pavol Kubuš.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 29. 5. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 469/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 5. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 989).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 28. 3. 2008 jako senátní tisk 223/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 4. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 4. 2008 a přijal usnesení č. 145, které bylo rozdáno jako tisk 223/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, rozhodovací pravomoc, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)