Sněmovní tisk 464
Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Kateřina Konečná, Václav Exner, Stanislav Grospič, Vladimír Koníček, Pavel Kováčik, Ivana Levá, Zdeněk Maršíček, Miroslav Opálka, Václav Snopek) předložila sněmovně návrh zákona 18. 3. 2008.
Zástupce navrhovatele: Konečná K. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 464/0 dne 19. 3. 2008.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 3. 2008. Vláda zaslala stanovisko 18. 4. 2008. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 4. 2008 jako tisk 464/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Řád jednací - PS

Deskriptory EUROVOCu: jednací řád parlamentu, parlamentní interpelace

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)