Sněmovní tisk 253
Vl.n.z. o rovném zacházení a ochraně před diskriminací - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 7. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 253/0 dne 19. 7. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 8. 2007 (usnesení č. 146). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 9. 2007 na 21. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 404).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 253/4, který byl rozeslán 14. 3. 2008.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 3. 2008 na 28. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 182, usnesení č. 709).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 31. 3. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 225, dokument 225/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 4. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PhDr. Jaromír Jermář) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Jiří Žák).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 4. 2008 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 225/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 22. 4. 2008 a přijal usnesení č. 127, které bylo rozdáno jako tisk 225/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 4. 2008 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 376).
  Návrh projednán dne 23. 4. 2008 na 13. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 377).
  Návrh projednán dne 24. 4. 2008 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 375).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 5. 2008.
  Prezident zákon nepodepsal a 16. 5. 2008 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 253/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 253/6.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Projednávání zákona vráceného prezidentem proběhlo 3. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Projednávání bylo přerušeno.
  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 9., 17. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 390, usnesení č. 1296).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 6. 2009.

Zákon vyhlášen 29. 6. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 198/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Diskriminace, Ekologie, Evropská unie /EU/

Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, rovné zacházení

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)