Sněmovní tisk 1093
Novela z. o státním dluhopisovém programu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 24. 5. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 3236101093/0 dne 25. 5. 2010.


  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2010.
  Určil zpravodaje: Mgr. Bohuslav Sobotka a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 5. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 1093/1 (pozměňovací návrhy).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 5. 2010 na 79. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 5. 2010 na 79. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 5. 2010 na 79. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 48, usnesení č. 1693).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 27. 5. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 286, dokument 286/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 5. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Igor Petrov).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 6. 2010 a přijal usnesení č. 324, které bylo rozdáno jako tisk 286/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 6. 2010 na 21. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 515).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 6. 2010.
  Prezident zákon podepsal 4. 6. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 6. 2010.

Zákon vyhlášen 8. 6. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 63 pod číslem 180/2010 Sb.Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Životní prostředíDeskriptory EUROVOCu: povodeň, převoditelný cenný papír, přírodní katastrofa, veřejný dluh

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)