Sněmovní tisk 1059
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Vláda předložila návrh zákona 26. 2. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 3232501059/0 dne 26. 2. 2010.


  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2010.
  Určil zpravodaje: Mgr. Bohuslav Sobotka a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
   • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 3. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 1059/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 3. 2010 na 76. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 3. 2010 na 76. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2010 na 76. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 8, usnesení č. 1600).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 3. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 230, dokument 230/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 3. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Hajda).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 5. 3. 2010 a přijal usnesení č. 276, které bylo rozdáno jako tisk 230/1 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 3. 2010 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 387).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 3. 2010 poslancům jako tisk 1059/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 3. 2010 poslancům jako tisk 1059/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1602).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 3. 2010.
  Prezident zákon nepodepsal a 22. 3. 2010 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 1059/4.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 1059/5.


 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Sněmovna projednala zákon 13. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1656).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 4. 2010.

Zákon vyhlášen 29. 4. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 120/2010 Sb.Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářstvíDeskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daňový poplatník, pracovní vztahy

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)