Sněmovní tisk 1026
Novela z. o zaměstnanosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 1. 2010.
Zástupce navrhovatele: Lesenská V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1026/0 dne 14. 1. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 1. 2010. Vláda zaslala stanovisko 9. 2. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 2. 2010 jako tisk 1026/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 2. 2010 (usnesení č. 474). Určil zpravodaje: Ing. Kosta Dimitrov a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 10. 3. 2010 na 75. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1611). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 10. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 76, usnesení č. 1611).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 3. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 241, dokument 241/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 3. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Božena Sekaninová).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 20. 4. 2010 a přijal usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako tisk 241/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 4. 2010 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 483).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 5. 2010.

Zákon vyhlášen 20. 5. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 52 pod číslem 149/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zaměstnanost

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: boj proti nezaměstnanosti, hájené zaměstnání, mzda, naturální mzda, politika zaměstnanosti, zaměstnavatel, zdravotně postižený pracovník

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)