Sněmovní tisk 1008
Návrh na přístup ČR k Dodatkovému protokolu k Úmluvě CMR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 22. 12. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1008/0 dne 7. 1. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 14. 1. 2010 (usnesení č. 460). Určil zpravodaje: Ing. František Novosad a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 2. 2010 na 67. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1571).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 2. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 1008/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 22. 12. 2009 jako senátní tisk 210/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 1. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Vlastimil Sehnal).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 20. 1. 2010 a přijal usnesení č. 267, které bylo rozdáno jako tisk 210/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 3. 2010 a přijal usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako tisk 210/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 3. 2010 na 15. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 416).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, doprava v rámci EU, dopravní doklady, mezinárodní doprava, mezinárodní silniční doprava, nákladní doprava, přepravní předpisy, smlouva o dopravěISP (příhlásit)