Sněmovní tisk 99
Novela z. o majetku ČR a jejím vystupování v práv. vztazích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

  • PS

    Robert Kolář předložil Senátu návrh zákona 27. 3. 2006. Návrh zákona rozeslán dne 31. 3. 2006 senátorům jako tisk 331/0.

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 22. 11. 2006.
Zástupce navrhovatele: Jílek,Adamec,Paukrtová.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 99/0 dne 22. 11. 2006.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 11. 2006. Vláda zaslala stanovisko 14. 12. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 12. 2006 jako tisk 99/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Majetek České republiky, Nemovitosti, Prostory nebytové, Převody vlastnictví

Deskriptory EUROVOCu: bydlení, dědictví, nemovitost, převod vlastnictví, veřejný majetek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)