Sněmovní tisk 887
Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 8. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 887/0 dne 12. 8. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 9. 2009 (usnesení č. 417). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 29. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1390).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 10. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 887/1 (doporučuje schválit).

  Projednávání proběhlo 1. 10. 2009 na 62. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla 45 dní (usnesení č. 1419).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 887/2, který byl rozeslán 21. 10. 2009 v 15:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 2009 na 64. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 137, usnesení č. 1463).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 11. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 195, dokument 195/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 11. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 2009 a přijal usnesení č. 244, které bylo rozdáno jako tisk 195/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2009 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 352).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 12. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2009.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 155 pod číslem 489/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z přidané hodnoty, Evropská unie /EU/

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daň ze spotřeby, fiskální politika, harmonizace daní, odpis, sazba DPH

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)