Sněmovní tisk 85
Novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 8. 11. 2006.
Zástupce navrhovatele: Šojdrová Michaela a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 85/0 dne 10. 11. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 11. 2006. Vláda zaslala stanovisko 8. 12. 2006. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 11. 12. 2006 jako tisk 85/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 12. 2006 (usnesení č. 57). Určil zpravodaje: Ing. Petr Rafaj a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 1. 2007 na 11. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 30. 1. 2007 na 11. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 170).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 3 dny.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 2. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 85/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 2. 2007 na 11. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 2. 2007 na 11. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 85/3, který byl rozeslán 2. 2. 2007 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 2. 2007 na 11. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 146, usnesení č. 222).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 2. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 26, dokument 26/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 2. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 2. 2007 a přijal usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako tisk 26/1 (nezabývat se).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 3. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 3. 2007.

Zákon vyhlášen 4. 4. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 31 pod číslem 67/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu, Daně a poplatky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: daň z příjmu fyzických osob, daňová úleva, manželé

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)