Sněmovní tisk 801
Novela z. o dani z přidané hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 4. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 801/0 dne 15. 4. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2009 (usnesení č. 379). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1282).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 9. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 801/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 10. 2009 na 64. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 801/2, který byl rozeslán 21. 10. 2009 v 15:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 4. 11. 2009 na 64. schůzi. Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 140).Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z přidané hodnoty

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daňová úleva, služby obyvatelstvu, zlepšování bydlení

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)