Sněmovní tisk 796
N. ústav. z. o zkrácení pátého volebního období Posl. sněm.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Tluchoř, Bohuslav Sobotka, Přemysl Rabas) předložila sněmovně návrh zákona 7. 4. 2009.
Zástupce navrhovatele: Tluchoř P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 796/0 dne 8. 4. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 4. 2009. Vláda zaslala stanovisko 14. 4. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 4. 2009 jako tisk 796/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2009 (usnesení č. 379). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 28. 4. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1181).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 796/3, který byl rozeslán 6. 5. 2009 v 9:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 5. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 224, usnesení č. 1207).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 5. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 75, dokument 75/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 5. 2009 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jiří Žák) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 5. 2009 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 75/1 (záznam z jednání).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 27. 5. 2009 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 75/2 (zaujímá stanovisko).
 • S

  Návrh projednán dne 28. 5. 2009 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 181).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 6. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 6. 2009.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 6. 2009.

Zákon vyhlášen 29. 6. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 195/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Parlament České republiky, Ústava České republiky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: parlamentní volby, politická krize, poslanecký mandát, rozpuštění parlamentu, ústava

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)